menu
PIXLA > Nápověda > Nastavení podpory pro IQRF zařízení

Nastavení podpory pro IQRF zařízení

Systém PIXLA podporuje bezdrátovou technologii IQRF. Zařízení spravované v PIXLA musí ovšem sloužit jako tzv. koordinátor IQRF sítě. Koordinátorem IQRF sítě může být jedno z oficiálních linuxových zařízení označovaných jako „IQRF gateway“, např. AuroraHub nebo General IQRF Gateway, které obě obsahují již vše potřebné. Dále může být koordinátorem IQRF sítě také svépomocí vytvořené zařízení pomoci platformy Raspberry PI, vhodného konektoru pro rádiový modulek IQRF a potřebného softwarového vybavení (bude vysvětleno dále v tomto návodu). Konečně může být IQRF koordinátorem i libovolné linuxové zařízení, ke kterému se připojí správný USB dongle pro podporu sítě IQRF. Opět je zde ale potřeba vhodného softwarového vybavení, s jehož instalací ale může pomoci systém PIXLA.

Pokud máte libovolné zařízení z výše uvedeného v PIXLA (Jak přidat zařízení do PIXLA), pak je potřebné přidat podporu pro IQRF. Přidání podpory IQRF sítě má v PIXLA samostatné tlačítko v panelu nástrojů u vašeho zařízení, které je vyobrazeno zde:

Panel nástrojů

Tímto krokem se automaticky nakonfiguruje potřebný software nebo, pokud tento software na zařízení nebyl nainstalován, tak se nainstaluje a poté správně nakonfiguruje. O úspěšnosti konfigurace (a případné instalace) je v PIXLA proveden standardní záznam v sekci „Historie akcí“, který je možné ověřit.

Pokud vše proběhlo v pořádku, je potřeba kontaktovat provozovatele systému PIXLA na pixla@rehivetech.com ohledně povolení IQRF funkcionality. Jedná se totiž prozatím o experimentální záležitost, a proto bychom rádi měli přehled o tom, kdo tuto funkcionalitu využívá a jak, abychom mohli funkcionalitu případně dále vylepšovat. Podporu IQRF povolíme nejpozději do 24 hodin a ozveme se vám zpět. Potom je možné u zařízení vidět IQRF okno s počtem uzlů v sítí společně s reálnou topologií IQRF sítě. Pokud tedy IQRF síť již byla sestavena (např. jinými IQRF nástroji mimo rozhraní PIXLA).

Počet uzlů v síti

Po kliknutí na „PODROBNOSTI“ se zobrazí detailnější přehled IQRF s panelem akcí, které je možné využívat pro kompletní správu IQRF sítě, jak je vyobrazeno níže:

Podrobnosti

Jedná se o individuálně konfigurovatelné funkce Smart connect, Auto network, Start bonding, Start discovery, Unbound all, Zálohovat, Obnovit ze zálohy, JSON API příkaz, RAW DPA příkaz, Nastavit triggery nebo Tunelovat IQRF Web App. Všechny uvedené akce se po spuštění zaznamenávají v historii akcí u daného zařízení s prefixem „IQRF“.

Pro každý uzel sítě, ke kterému se načítají další informace automaticky z IQRF repository, je také možno vkládat obrázky (implicitně jsou obrázky nahrány z IQRF repository, pokud je tedy repository obsahuje) a dále je zde také možnost do mapy vkládat přesnou pozici každého IQRF uzlu (implicitně je poloha převzatá z polohy zařízení). S každým uzlem IQRF sítě je možné vykonat několik samostatných akcí, jak je vyobrazeno níže (po kliknutí na 3 tečky u vybraného uzlu):

Akce

Opět platí, že všechny tyto akce se po spuštění zaznamenávají v historii akcí u daného zařízení s prefixem „IQRF“. Akce, které jsou zde zašedlé, nejsou zatím k dispozici.

A v PIXLA je samozřejmostí také využití barevných, pojmenovaných štítků pro jednotlivé uzly IQRF (lze vidět na předchozím obrázku), které mohou pomoci například při vyhledávání konkrétního senzoru nebo skupiny senzorů.